Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

nothingcansaveyou
7158 dbad 390
Reposted fromPoranny Poranny viazepsutyumysl zepsutyumysl

January 27 2020

nothingcansaveyou
4254 5617 390
nothingcansaveyou
3354 5fd5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazepsutyumysl zepsutyumysl
nothingcansaveyou
2972 95cc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazepsutyumysl zepsutyumysl

January 25 2020

nothingcansaveyou
1443 ae39 390
nothingcansaveyou
6595 16cb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
nothingcansaveyou
6063 384d 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
8298 3b57 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viaataszka ataszka

January 24 2020

nothingcansaveyou
9884 e251 390
Reposted frominkube inkube via12czerwca 12czerwca
nothingcansaveyou
7926 5db7 390
Reposted fromhrafn hrafn viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
1046 4c94 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane

January 23 2020

nothingcansaveyou
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing vianergo nergo
nothingcansaveyou
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianatory natory

January 22 2020

nothingcansaveyou
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin

January 21 2020

nothingcansaveyou

January 20 2020

nothingcansaveyou
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk
nothingcansaveyou
2828 7965 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
Reposted fromgruetze gruetze viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
1368 195f 390
Reposted fromnutt nutt viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl