Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

nothingcansaveyou
5440 8327 390
Reposted fromlittlestories littlestories viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Strasznie dużo czytam, słucham muzyki. Nie zataczam zbyt szerokich kręgów w życiu towarzyskim, więc każdy kontakt z drugim człowiekiem wielce sobie cenię. Wyglądam ludzi, słucham, co  mówią, myślę o tym. Wyciągam esencję ze wszystkiego, co mnie otacza, by stworzyć receptę na własne szczęście.
— Katarzyna Nosowska
nothingcansaveyou
Best Moment at the Globes
Reposted fromfabs3 fabs3 viajossie jossie
nothingcansaveyou
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viajossie jossie
9508 f516 390

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viajossie jossie
nothingcansaveyou
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaBeLikeBlair BeLikeBlair

July 21 2017

Inside every person you know, there’s a person you don’t.
— thw (via thehiddenwoman)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSeventeenRed SeventeenRed
nothingcansaveyou
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viabadblood badblood
nothingcansaveyou
6434 e100 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee

July 20 2017

nothingcansaveyou
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew vianergo nergo
nothingcansaveyou
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
nothingcansaveyou
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazoou zoou
nothingcansaveyou
Reposted frombluuu bluuu viamagchuck magchuck
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSeventeenRed SeventeenRed
nothingcansaveyou
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo

July 19 2017

nothingcansaveyou
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaforgettoregret forgettoregret

July 18 2017

nothingcansaveyou
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaLookrecja Lookrecja

July 17 2017

nothingcansaveyou
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaSeventeenRed SeventeenRed
nothingcansaveyou
7031 5840 390
nothingcansaveyou
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl