Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

nothingcansaveyou
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

July 12 2017

nothingcansaveyou
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianergo nergo
nothingcansaveyou
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise vianergo nergo

July 08 2017

nothingcansaveyou
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viawrazliwa wrazliwa
nothingcansaveyou
Reposted fromzielono zielono viawrazliwa wrazliwa
nothingcansaveyou
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
nothingcansaveyou
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
nothingcansaveyou
7847 eff1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
5775 27c6 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
8915 e35c 390
Reposted fromechium echium vialaparisienne laparisienne

July 04 2017

nothingcansaveyou
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viajossie jossie
nothingcansaveyou
0887 5a25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajossie jossie
nothingcansaveyou
9427 56ba 390
Reposted fromdepresive depresive viajossie jossie

July 03 2017

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko vianergo nergo

July 02 2017

nothingcansaveyou
5590 2328 390
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne

July 01 2017

1979 ace7 390
nothingcansaveyou
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii vianergo nergo
3771 b8a1 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl