Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

9966 c05a 390
Reposted fromDryIceCubes DryIceCubes viapomruki pomruki
nothingcansaveyou
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawatdafak watdafak
nothingcansaveyou
Play fullscreen
A ja jestem zakochany w kobiecie co ma mnie dosyć
Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy
Może w sumie wyśpiewany operę z nią na dwa głosy (...)
Twoje zdjęcie - double tap prawie przebił szybkę

March 22 2018

nothingcansaveyou
9058 5ab4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
9722 26d8 390
Reposted frommindtrap mindtrap viatatuaze tatuaze

March 21 2018

nothingcansaveyou
6881 036c 390
Reposted frompastelowe pastelowe viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaRozaa Rozaa
nothingcansaveyou
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vianergo nergo

March 20 2018

nothingcansaveyou
2902 12c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSeventeenRed SeventeenRed
nothingcansaveyou
5484 83c0 390
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
2109 d66e 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianatory natory

March 19 2018

nothingcansaveyou
5506 d2b9 390
my Wroclove
Reposted byczinokneressiamietta-worldslova
nothingcansaveyou
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viabadblood badblood

March 18 2018

nothingcansaveyou
4044 fe6a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
Reposted fromAgnya Agnya vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaMsChocolate MsChocolate
nothingcansaveyou
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viabadblood badblood
nothingcansaveyou
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl