Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

nothingcansaveyou
8755 2dc3 390
Reposted from777727772 777727772 viawrazliwa wrazliwa

January 16 2018

nothingcansaveyou
6978 203f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
9792 a4ef 390
Reposted fromyouuung youuung vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

nothingcansaveyou
Ponieważ jesteś czymś więcej,
Niż wspomnieniem.
— Hoobastank - More Than a Memory
nothingcansaveyou
7742 6eb6 390
Reposted from777727772 777727772 viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
8037 516e 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viajeszczenie jeszczenie
3151 a6f8 390

jwstudying:

the truth

nothingcansaveyou
  • someone:what's up
  • me:i am not comfortable telling you what is happening in my life, how about you
Reposted fromweightless weightless viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
nothingcansaveyou
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
nothingcansaveyou
6588 efb7 390

January 15 2018

nothingcansaveyou
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
nothingcansaveyou
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate
0094 63ca 390
Reposted frombrumous brumous viaMsChocolate MsChocolate
nothingcansaveyou
9761 6d00 390
Reposted fromlaluna laluna viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viaataszka ataszka

January 14 2018

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
4304 7b0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl