Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

nothingcansaveyou
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
[...] i przekonałaś się, że "bezgłośnie płakać" to nie tylko termin z książek oddawanych do biblioteki po setnej stronie.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromlocus locus viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
0133 c6ed 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapierdolony pierdolony
nothingcansaveyou
2253 b9d0 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialaparisienne laparisienne

November 09 2018

nothingcansaveyou
8155 7e45 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialisekhipisek lisekhipisek
nothingcansaveyou
2247 1f23 390
Reposted fromteijakool teijakool viamietta-world mietta-world
nothingcansaveyou
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
3368 5718 390
nothingcansaveyou
5094 714d 390
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny vianergo nergo
nothingcansaveyou
9517 5655 390
Reposted fromonlyman onlyman viaLookrecja Lookrecja
0817 30c4 390

glowust:

thehappyst:

Happiness

more posts like this here x

More here x

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaekhemm ekhemm
nothingcansaveyou
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLookrecja Lookrecja
nothingcansaveyou
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaLookrecja Lookrecja

November 08 2018

nothingcansaveyou
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska
nothingcansaveyou
0983 155a 390
Reposted fromwyczes wyczes vialentilcia lentilcia
nothingcansaveyou
9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman vialentilcia lentilcia

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viasatyrlane satyrlane
nothingcansaveyou
3267 f1fb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl