Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

nothingcansaveyou
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt vianergo nergo
nothingcansaveyou
8960 6511 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
nothingcansaveyou
1327 fefd 390
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadreamadream dreamadream
nothingcansaveyou
6845 3ab4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa

February 15 2019

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
6885 85ea 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou

February 14 2019

6088 8068 390
nothingcansaveyou
9327 2c7c 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta vialaparisienne laparisienne

February 13 2019

nothingcansaveyou
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialisekhipisek lisekhipisek
nothingcansaveyou
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialisekhipisek lisekhipisek

February 12 2019

nothingcansaveyou
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana vialisekhipisek lisekhipisek
5384 923d 390
nothingcansaveyou
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— Jakub Żulczyk - "Instytut"
nothingcansaveyou
4233 6303 390
Reposted fromDennkost Dennkost viaBeLikeBlair BeLikeBlair
nothingcansaveyou
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12

February 10 2019

nothingcansaveyou
9685 7dc5 390
Reposted fromsouxie souxie vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
9841 aec0 390
Reposted fromblond blond vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl