Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

nothingcansaveyou
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme vianatory natory
nothingcansaveyou
2917 1189 390
Reposted from2brokegirls 2brokegirls viajossie jossie

June 22 2017

nothingcansaveyou
No limit in the sky that I won't fly for ya
No amount of tears in my eyes that I won't cry for ya
With every breath, that I takemI want you to share that air with me
— 2U
nothingcansaveyou
2125 37d7 390
Reposted fromtichga tichga viapierdolony pierdolony

June 21 2017

nothingcansaveyou
8545 15e4 390
0631 aaea 390
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
8470 1a83 390
Reposted fromirmelin irmelin viajossie jossie
nothingcansaveyou
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost viajossie jossie
nothingcansaveyou
4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaRozaa Rozaa
nothingcansaveyou
4448 9be1 390
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaRozaa Rozaa
nothingcansaveyou

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaRozaa Rozaa

June 20 2017

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
1533 0848 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaRozaa Rozaa
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaRozaa Rozaa
nothingcansaveyou
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viaMonasi Monasi
nothingcansaveyou
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaMonasi Monasi

June 19 2017

nothingcansaveyou
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianergo nergo
nothingcansaveyou
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl