Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

7463 e997 390
Reposted frombrumous brumous viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Nie wiem czy cokolwiek, kiedykolwiek uderzyło mnie tak bardzo.
Reposted bymyinstantneedimpulsivee
nothingcansaveyou
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viabadblood badblood
nothingcansaveyou
8666 19e3 390
Reposted fromsoulwax soulwax viamietta-world mietta-world
nothingcansaveyou
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
3566 f805 390

me everywhere

nothingcansaveyou
0769 8159 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaMsChocolate MsChocolate
0599 46bd 390

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viamietta-world mietta-world
nothingcansaveyou
Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
Reposted fromdreeams dreeams vianergo nergo

October 22 2017

nothingcansaveyou
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianergo nergo
nothingcansaveyou
5342 c716 390
Reposted fromeroth eroth vianergo nergo
nothingcansaveyou
Zamykam serce i wydaje mi się, że przez to jestem bezpieczniejsza.
— Regina Brett – Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromnyaako nyaako vianergo nergo
nothingcansaveyou
Może nie potrafiłbym teraz niczego uratować od zagłady, nawet siebie, ale mogłem iść do przodu, krok za krokiem, i w końcu, wreszcie, gdzieś doczłapać.
— Aleksandra Janusz – Cień gildii
Reposted fromnyaako nyaako vianergo nergo

October 21 2017

5800 a889 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viabadblood badblood
nothingcansaveyou
6629 be2a 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viajossie jossie
nothingcansaveyou
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabadblood badblood
nothingcansaveyou
6894 5904 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viabadblood badblood
nothingcansaveyou
You made me believe you'd move mountains just to be by my side, to fix me, to fix us.
— and then you didn't.
Reposted fromdobby dobby viabadblood badblood
nothingcansaveyou
9002 ff93 390
Reposted fromolalaa olalaa viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl