Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

nothingcansaveyou
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaimpulsivee impulsivee
nothingcansaveyou
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viaimpulsivee impulsivee
nothingcansaveyou
4524 8d57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyrlane satyrlane

August 20 2017

nothingcansaveyou
7987 df9a 390

wlwpuppy:

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image

It’s so powerful that it’s trembling

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viajossie jossie
nothingcansaveyou
Reposted fromnosiemka nosiemka viajossie jossie
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony vialaparisienne laparisienne

August 19 2017

nothingcansaveyou
#467
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Wizje chodźcie do mnie. Blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie. Najdziksze sny.
— Mioush feat Budka Suflera-Wizje
Reposted frompastelowe pastelowe viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viajossie jossie
nothingcansaveyou
6324 d38d 390
Reposted byKillMysellfwikswikszLipschenatrantacutiemarkszpaqus
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
nothingcansaveyou
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadblood badblood
nothingcansaveyou
2662 7b83 390
Reposted fromcleanout cleanout viajossie jossie

August 18 2017

9248 349c 390
nothingcansaveyou
1285 1c28 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl