Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

nothingcansaveyou
4091 4e6d 390
3504 fb37 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viajossie jossie
nothingcansaveyou
8382 a64a 390
Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viajossie jossie
nothingcansaveyou
Wykończę się nerwowo przez to wszystko
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vianergo nergo
nothingcansaveyou
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate vianergo nergo

May 23 2017

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
0077 be37 390
Reposted frompiehus piehus viatimetobegin timetobegin
5394 a362 390

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
7234 3cb8 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
5888 5c26 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawiksz wiksz
5584 7ce4 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
Potrzebuję Cię zobaczyć.

May 22 2017

1792 9fed 390
Reposted frommirosia mirosia viajossie jossie
nothingcansaveyou
6188 844b 390
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viajossie jossie
nothingcansaveyou
4088 b347 390
Reposted fromkyte kyte viajossie jossie
3874 1736 390
7622 8f41 390

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viamyinstantneed myinstantneed
nothingcansaveyou
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl