Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
7746 0555 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapierdolony pierdolony
nothingcansaveyou
8466 be49 390
Reposted frombanitka banitka viaimpulsivee impulsivee
nothingcansaveyou
Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
nothingcansaveyou
Coś czułem wyraźnie i czegoś zdecydowanie chciałem. A teraz wszystko się rozmydliło.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca

November 19 2019

nothingcansaveyou
3117 9340 390
nothingcansaveyou
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
nothingcansaveyou
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88

November 18 2019

nothingcansaveyou
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
Reposted fromciociaebi ciociaebi viamagchuck magchuck
nothingcansaveyou
7718 a237 390
nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca
nothingcansaveyou
3423 3587 390
Reposted fromdailylife dailylife via12czerwca 12czerwca
nothingcansaveyou
6438 f711 390
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
nothingcansaveyou
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viamagchuck magchuck
nothingcansaveyou

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

November 15 2019

nothingcansaveyou
tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. i wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— halina poświatowska

November 13 2019

nothingcansaveyou
Reposted fromhairinmy hairinmy viadreamadream dreamadream
nothingcansaveyou
Powinnam napierać mocniej, próbować się przebić przez ten mur, jakim się otoczył? Intuicyjnie czułam, że nic to nie da. Że nie zdołam go powstrzymać. Że to nie jest coś, co można przegadać. I nie chciałam ostatecznie wyprowadzić go z równowagi. Więc postanowiłam dać mu czas i przestrzeń, aby się z tym wszystkim sam uporał. Serce podpowiadało mi, że muszę pozwolić mu odejść. I tak też zrobiłam.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
nothingcansaveyou
5205 2f59 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl