Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

nothingcansaveyou
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawrazliwa wrazliwa
6836 420c 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viawrazliwa wrazliwa
6604 96a3 390
Reposted fromkittesencula kittesencula viawrazliwa wrazliwa

April 24 2017

nothingcansaveyou
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianergo nergo
nothingcansaveyou
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute vianergo nergo
nothingcansaveyou
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viajossie jossie
nothingcansaveyou
3221 f84e 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawiksz wiksz
nothingcansaveyou
8364 0261 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse
nothingcansaveyou

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana vialittlemouse littlemouse

April 23 2017

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou
Próbujesz stąd uciec co jakiś czas, żeby poczuć, że cię komuś brakuje.
— Zeus
Reposted fromimpulsivee impulsivee
nothingcansaveyou
3461 5e9b 390
Reposted fromsnowlake snowlake viaBeLikeBlair BeLikeBlair
6408 5f17 390
Reposted fromamatore amatore viaBeLikeBlair BeLikeBlair
nothingcansaveyou
Reposted fromsowaaa sowaaa viamisiaq misiaq

April 22 2017

nothingcansaveyou
nothingcansaveyou

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
nothingcansaveyou
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vianatory natory
nothingcansaveyou
Bo i dlaczego miałbyś to rozumieć? - powiedział. - Dlaczego miałbyś rozumieć mnie, kiedy ja sam nie rozumiem siebie?
— Marek Hłasko, "Palcie ryż każdego dnia"
nothingcansaveyou
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianatory natory
nothingcansaveyou
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl